V červenci nejsou tréninky

Status

Od 1.7. 2017 do 31.7.2017 nejsou tréniky.

V srpnu jsou tréninky každý pátek od 18:00 a jsou společné.