CzKA

Zde najdete fotografie a výsledky soutěží, kterých jsme se účastnili v asociaci CzKA do roku 2014.

Czechian Karate Association (CzKA) je dobrovolné seskupení několika oddílů, které chtějí vytvořit potřebné podmínky k výuce a rozvoji bojového umění karate, tak, aby se tento proces mohl uskutečnit nejlepším možným způsobem.
Nejvyšším smyslem je výchova jedince, která směřuje k harmonickému rozvoji jeho tělesné a duševní stránky.

Členem CzKA se může stát oddíl, jehož členové a zvláště instruktor splní požadavky především morálního charakteru.

Kumite družstev

Zde najdete fotografie a výsledky soutěže pořádané v rámci organizace CzKA.

Pohár nadějí

Zde najdete fotografie a výsledky soutěže pořádané v rámci organizace CzKA.

Gymnasion CUP

Zde najdete fotografie a výsledky soutěže pořádané organizací CzKA, oddílové soutěže Gymnasion CUP.