KWF Czech republic

KWF Czech republic je českou asociací mezinárodní organizace Karatenomichi world federation. Níže uvedené oddíly jsou členy KWF Czech republic

O KWF

Zároveň se snahou vrátit se k původním technikám karate-dó jakožto bojovému umění, kde „jeden úder znamená jistou smrt“, se my, kteří kráčíme po Cestě karate-dó, zaměřujeme na získání mysli, technik a těla dle ducha Bušidó. S tímto úmyslem a v harmonii s příznivci světového karate tvoříme skupinu následovatelů Cesty karate. Charakteristikou Yaharova karate, jenž jej vytříbil jako bojové umění …
Číst dále