Příspěvky a poplatky

Veškeré platby a poplatky posílejte na náš účet: 220663308/0300, ČSOB, pobočka Přerov.

kdy jako variabilní symbol uvedete své rodné číslo ve tvaru „0101011111“.
U plateb za více rodinných příslušníků je třeba do zprávy pro příjemce napsat rodná čísla všech platících, nebo poslat platby odděleně.

ČLENSKÉ POPLATKY KARATE PŘEROV:

Standardní členský příspěvek:

Roční dospělý 4.500,-Kč
Pololetní dospělý 2.250,-Kč
Roční dětský (studentský) 3.500,-Kč
Pololetní dětský (studentský) 1.750,-Kč


Rodinná sleva:

Roční sleva na jednoho každého člena 200,-Kč
Pololetní sleva na jednoho každého člena 100,-Kč

Individuální poplatek:

Týká se člena, který se z opodstatněných důvodů nemůže pravidelně účastnit cvičení.
Výše tohoto poplatku bude sjednána individuálně.

Splatnost ročního poplatku a poplatku na první pololetí roku (pro období leden až červen) je do konce měsíce února .

Splatnost poplatku na druhé pololetí (pro období červenec až prosinec) je do konce měsíce září.

 ČLENSKÉ POPLATKY KARATENOMICHI WORLD FEDERATION (KWF)

Splatnost poplatků do KWF je do 15. listopadu každého roku ve výši  500,- Kč.

Při platbě na účet uveďte jméno a příjmení do poznámky a jako variabilní symbol použijte 51299.

ZKUŠEBNÍ POPLATKY:

8.kyu – 200,-Kč
7.kyu – 300,-Kč
6.kyu – 300,-Kč
5.kyu – 400,-Kč
4.kyu – 400,-Kč
3.kyu – 500,-Kč
2.kyu – 500,-Kč
1.kyu – 500,-Kč
DAN – dle tabulek KWF

Poplatky za zkoušky je možné zaplatit pouze v hotovosti a to předem, nebo těsně před konáním zkoušek.