Zdeněk Janošek

zdenek
Zdeněk Janošek (*17.8.1957), 3. DAN KWF
Cvičí karate od roku 1979. V roce 1986 složil u Českého svazu karate zkoušky na 1. dan a v témže roce získává soutěžní mistrovskou třídu. V roce 1992 složil zkoušky na 2. dan. Je dlouholetým instruktorem karate pod TJ Pozemní stavby. Vykonává funkci zkušebního komisaře a současně má 2 rozhodcovskou třídu. V roce 1994 vstupuje do CzKA a zakládá dojo Sakura. Do roku 2015 aktivní instruktor, rozhodčí a zkušební komisař CzKA. Od roku 2015 zkušební komisař, rozhodčí a instruktor KWF.