Meditace

Každý trénink karate-do (a jiných bojových umění) začíná a končí zklidněním mysli, meditací „mokusó“ v „seiza“.

Při tomto celkovém uklidnění se mysl dostává do uvolněného stavu a karateka je pak schopen lépe vnímat celý trénink a soustředit se na výuku karate-do. Na závěr tréninku pak naopak meditace mokusó pomáhá uvolnit mysl od soustředění na tréniku a „přejít“ opět na vnímání každodenního života mimo dojo. Mokusó je možné však provádět nejen na tréniku pro soustředění na výuku karate-do, ale kdykoliv je potřeba soustředit se a provádět nějakou náročnou činnost. Zklidnění těla a mysli pomáhá lepšímu soustředění na problém a může nalézt vhodné řešení.

Meditace mokusó se provádí v seiza a základem správného mokusó je kromě správného držení těla i ovládání dechu a zkrocení dotěrných myšlenek, vyprázdnění mysli a vědomé soustředění na energii dechu.

Teoretický popis mokusó však nemůže nikdy nahradit vlastní prožitek a vysvětlení meditace přímo na tréninku.