Yakusoku Kumite

V YAKUSOKU KUMITE rozlišujeme:
1. kumite,které klade důraz na základní techniky
2. kumite s cílem perfektního provádění techniky
3. kumite zaměřené na dosažení základních principů boje (časování, MAAI, TENSHIN, TAI SABAKI atd.)

1. TANREN KUMITE
Cíl: Dosažení fyzické (MIGAMAE) a mentální (KIGAMAE) připravenosti pro provádění technik společně se správným dýcháním v chůzi (UNSOKU) vľdy s ohledem na technickou úroveň praktikujících.

2. KIHON KUMITE
Cíl
: Naučit se různé postoje při provádění základních technik. Tyto dvě kumite se provádějí následovně: Tváří v tvář a v přesné vzdálenosti provede útočník a obránce jejich sadu technik.

3. YAKUSOKU JIYU KUMITE

l: Narozdíl od výąe popsaných je toto KUMITE více realistické, protože není přesně stanovena vzdálenost mezi útočníkem a obráncem. Toto rozvíjí TAI- SABAKU, TENSHIN, MAAI a hlavně ostražitost v boji (KAN).