Shiai kumite

To je typická scéna SHIAI KUMITE v KARATE-DO, Učením se kontrolovat své tělo a údy dosáhneme kontrolu své mysli, která vede k sebekontrole, což je základ formování charakteru. Nepochybně musí být praktikování tohoto kumite založeno na hlubokém cítění morální odpovědnosti a vzájemné důvěry, Zvláště pokud nejsou dána žádná pravidla, mohlo by dojít k vážným poraněním pokud bychom sa přestali kontrolovat. Záladní problém KARATE-DO je, dle autora, jak se co nejvíce přiblížit cíli – explozi smrtící síly v technice yvané IKKEN HISSATSU. Toho není možné dosáhnout bez postupného vývoje s úsilím a houževnatostí v TANREN ,KIHON, YAKUSOKU KUMITE.