Kihon ippon kumite

Cíle: Správně se naučit skupinu cvičení SABAKI (přísuny a ústupy), různé pozice a základní techniky útoku a obrany (KIHON). Je důležité techniky provádět správně,se správným dýcháním a správnou pozicí těla. Jinak technika, její síla a správný bojový duch nemohou být dosaženy. Správná pozice tělo relaxuje, působí klidně a elegantně a zajišťuje maximální efektivitu. Více pokročilí žáci tímto cvičením zlepší své cítění ZANSHIN (odstup,pozornost), SAHO (etiky),YOMI (vnímání).
Technika: Tváří v tvář, každý provede sadu útoků na určené pásmo danou technikou. Nejdříve oba stojí v MUSUBI-DACHI (chodidla u sebe). Dívajíce se přímo do soupeřových očí, útočník ukročí vzad (pravou nebo levou nohou) z HACHIJI-DACHI do ZENKUTSU-DACHI s krytem GEDAN-BARAI. Zahlásí útok a pásmo a potom silně, jako v reálném souboji, zaútočí soustředíce svou energii a mysl na TANDEN (bod umístěný pod pupkem).

Útok musí být proveden maximální rychlostí se správným časováním, čehož je dosaženo sledováním obráncova dýchání. Obránce, s klidnou a harmonizovanou myslí, provede ústup ve správném směru, vyblokuje v přesném postoji a okamžitě provede protiútok.

Útočník provede stažení do původního postoje pomalu s hlubokým nádechem a výdechem, soustředíc se na svůj TANDEN, relaxuje a připravuje se na další útok. Jako v GOHON a SANBON KUMITE obránce udrží zkrácené (rychlé) poslední KIME (UCHI nebo TSUKI) jeho protiútoku pro zatnutí svalů použitých v různých technikách. Pro získání ZANCHIN, SAHO a YOMI provede obránce po svém protiútoku stažení do původního postoje s hlubokým a klidným nádechem a výdechem společně s útočníkem, a dívá se mu stále do očí.