Gohon kumite

Cíl: Tato základní forma provádění základních technik učí MIGAMAE a KIGAMAE (fyzickou a mentální připravenost), způsob dýchání a UNSOKU (pohyby a chůze). MIGAMAE tvoří techniku TSUKI silnou a vzdorující krytu a UKE blokující TSUKI, bez ohledu na sílu, pozici, postoj či polohu těla, boků a nohou vľdy dosahující stabilní a silné pozice v průběhu útoku či bloku.

KIGAMAE probouzí mentální aspekty, jako jsou:

– bojový duch,

– koncentrace,

– chladnost,

– houľevnatost,

– cílevědomost atd.

Vše závisí na úsilí jednotlivce. V GOHON KUMITE je provádění TSUKI, GERI a UKE mezi oběma partnery zaloľeno na provádění základních technik s plnou váľností. TECHNIKA:

Kdyľ toto kumite provádíme, měli bychom mít pocit, ľe temeno hlavy je tlačeno směrem vzhůru. Hlava a horní část těla tzn.nos a pupek musí být v jedné vertikální přímce. Toto je základní princip, který se aplikuje ve vąech KATA a KIHON. Přesuny musí být provedeny briskně a pětkrát za sebou. Obránce blokuje s bojovým duchem a nasazením.