V dojo

 • Karate začíná zdvořilostí a zdvořilostí také končí
 • Při příchodu a odchodu z DOJO se vždy ukloníme směrem dovnitř – DOJO-REI
 • V DOJO se chováme tiše, věnujeme se výuce KARATE-DO
 • Vstoupí-li do DOJO instruktor pozdravíme jej úklonou
 • Při cvičení dbáme osobní čistoty. Žák, stejně jako cvičební úbor  (karate-gi) je vždy čistý a úhledně upravený
 • Do DOJO nepatří žádné ozdoby – řetízky, prstýnky, dlouhé náušnice, hodinky apod.
 • Během cvičení vykonávají žáci pouze to, co jim předvedl instruktor a nehovoří mezi sebou
 • Vždy stůjte obličejem k instruktorovi když mluví. I když mluví zrovna k někomu jinému, zastavte jakoukoliv činnost, postavte se do Shizen-tai obličejem k instruktorovi. Ukažte zdvořilost instruktorovi a stůjte tváří přímo k němu.
 • Při tréninku karate nepředbíhejte počítání. Uvědomte si, že součástí cvičení je považovat počítání za soupeře a reagujte se správným načasováním. Jestliže se pohnete příliš brzy, jste „mrtev“, protože jste se pohnuli brzy a soupeř vás zasáhl.
 • Chce-li žák něco sdělit instruktorovi, postaví se čelem k němu a ukloní se, totéž provede na závěr
 • Přijde-li žák pozdě, sedne si u vchodu do DOJO do seiza a vyčká pokynů instruktora (pozdní příchod je pokládán za nezdvořilost a takovýto žák je pokládán za nedůvěryhodného)
 • Kdykoli chce žák odejít během cvičení z DOJO ohlásí to instruktorovi
 • Není-li instruktor přítomen řídí chod DOJO hierarchicky nejvýše postavený žák – sempai
 • Žáci se mezi sebou chovají uctivě a zachovávají správnou hierarchii

ÚVODNÍ A ZÁVĚREČNÝ POZDRAV

 1. žáci se na učitelův pokyn seřadí do řady čelem k šomen a to hierarchicky zleva doprava, přičemž mají mezi sebou dostatečný prostor
 2. instruktor si stoupne do středu před žáky čelem k šomen a posléze se posadí do seiza
 3. žáci zaujmou seiza na povel „SEIZA“, který vydá nejvíce vlevo sedící sempai
 4. sempai zavelí k pozdravu „ŠOMEN NI REI“ a poté se všichni ukloní (ruce jsou mírně před tělem a to tak, že se prsty rukou dotýkají – levá ruka je na zemi první a při narovnávání se zůstává poslední na zemi. Poté se obě ruce položí volně na stehna)
 5. instruktor se otáčí směrem k žákům a sempai velí „SENSEI NI REI“ – následuje úklona učiteli
 6. potom zdraví instruktor žáky a ti mu úklonu opětují (pokládá se za nezdvořilé pokud pozdrav – úklona není s respektem a úctou opětována )
 7. instruktor se zvedne ze země do šizen-tai a dá pokyn žákům. Ti se zvedají dle hierarchie, ovšem v co nejkratším sledu
 8. následuje ZA-REI (pozdrav ve stoje) a výuka může začít nebo naopak  je ukončena.