JKA

Tímto konečně mistr Funakoshi splnil Japoncům 300 let staré přání – odkrýt toto záhadné umění sebeobrany.

Když bylo karate představeno na japonských ostrovech, představovalo sice precizní a extrémní formu sebeobrany, ale nebylo nijak organizované, nepoužívalo žádný cvičební úbor a styl učení se většinou lišil od učitele k učiteli. Zkrátka nebylo podle Japonců japonské. Také bylo nutné, aby se zavedl cvičební oděv, byly navrhnuty technické (výkonnostní) stupně kyu, dan a vytvořeny pravidla pro soutěže, kde by si mohli žáci vyzkoušet svou dovednost.

V mnohém se karate nechalo inspirovat judó [džudó] a to i díky tomu, že od setkání mistra Funakoshiho se zakladatelem judo mistrem Jigoro Kanem [Džigoró Kanem] spojovalo tyto pány hluboké přátelství a Funakoshi v mnohém souhlasil s moderním pojetím budó Jigoro Kana.

Za všechny tyto změny můžeme tedy poděkovat velkému okinawskému mistrovi Gishinu Funashimu (*10.10.1868-Shuri, Okinawa; +26.4.1957-Tokio, Japonsko), jenž je právem nazýván „Otec moderního karate“.

Tímto bych se chtěl tomuto velkému mistrovi poklonit a z celého srdce mu poděkovat, že přenesl staré okinawské umění na japonskou půdu a dále se ho snažil rozšířit do světa.

JKA (Japonská organizace karate)

Na konci 2. světové války (v r.1945) bylo zničeno Shotokan dojo [Šotokan dodžó], dojo mistra Funakoshiho. V tom samém roce zemřel i mistrův syn Yoshitaka [Jošitaka] neboli také Gigo (existují dva druhy výslovnosti jména mistrova syna – jeden japonský a druhý okinawský) na tuberkulózu. Mistrovi Funakoshimu bylo v té době 70 let (i když o sobě stále tvrdil, že je stále mladý) a pomalu se stáhl z vedení tréninku.

V roce 1946 se z Číny vrátil Masatoshi Nakyama [Masatoši Nakajama] a začal propagovat své myšlenky přeměnit karate ve sport. Začal tedy na univerzitě Takoshoku rozvíjet nové bojové karate. Jeho snahy se však ze strany ostatních mistrů setkaly s opovržením.

I když dnes na světě existuje mnoho „škol karate“, jejichž žáci i instruktoři myslí především na výhru, je zde také celá řada organizací, snažící se oprášit věky zašlou slávu Karate v jeho původní podobě a vychovávat opravdové osobnosti a ne pouhé sportovce honící se za souboji a výhrou.

Mistr Funakoshi vždy říkával:
Co je vám platná vaše velká síla, když nemáte žádnou filozofii?